Retmon DCIM Merkezi İzleme Yazılımı

Retmon DCIM Data Center işleyişlerinin analiz ve yönetimini sağlayan yazılımdır. Farklı bölgelerdeki data center veya sistem odalarını uzaktan hakim olarak izleyebilir ve yönetebilir. Sıcaklık haritası, nem haritası, UPS durumları, klima faaliyetleri, anlık enerji durumları gibi sistem sağlığı ve sürekliliği için denetlenmesi gereken kritik tüm durumların raporlanmasını ve online olarak izlenmesini sağlayan yazılımdır. Bununla birlikte Retmon DCIM data center Varlık Yönetimi, Kablo Yönetimi, İş Emri Takibi, Değişim Yönetimi modüllerine sahip olup, data center alanlarının tam olarak yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Retmon DCIM, uzaktan limit değerlerinin tanımlanmasına, koridor planlarının değiştirilmesine ve cihazlara yüklenmesine imkan verecek yapıdadır. Yönetm kolaylığı sağlayacak şekilde standart bir web tarayısıcı üzerinden yönetilmektedir. Güvenlik geçiş sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, enerji odası yönetim sistemleri gibi data center’lar için hayati önem taşıyan tüm sistemleri destekler. Bu sistemlerin tek merkezli izlenmesine ve acil durum planları yapılmasına olanak sağlar. Retmon DCIM sistemi SNMP, Modbus TCP’yi destekler, istenildiği taktirde farklı genel ve özel protokollerde de açılabilir ve desteklenebilir. Bu destekleme versiyon güncellemeye gerek kalmadan eklenti şeklinde olabilmektedir.

Retmon DCIM neler sunuyor ?

- Data center veya sistem odası şartlarının izlenmesi, 3D termal haritalarla canlı görüntü alabilme.
- Data center giriş-çıkış bilgilerinin kontrollü ve güvenli bir şekilde takip edilmesi.
- Data center enerji tüketiminin ve güç dağılımlarının hesaplanması, buna bağı alarmların oluşturulması.
- Tek hat şeması üzerinden enerji kesintilerinin takibi ve alınacak acil senaryolar durumu.
- Data center içindeki veya bağlı bulunduğu ünitelerde varlıkların listelenmesi ve yönetimi.
- Varlıkların değişim, bakım zamanları ve garanti sürelerinin önceden otomatik olarak bilgilendirilmesi.
- Data Center yönetimi için oluşturulan iş emirlerinin ilgili kişilere iletilmesi, kayıt altına alınması.
- Varlıklara bağlı bulunan kabloların yönetimi ve topoğrafyasının oluşturulması.
- Varlıklarda oluşturulan iş taslaklarına bağlı olarak değişimlerin kayıt altına alınması.