Geri

Depo Alanlarında Ortam Verileri Nasıl İzlenir ?

Depolama; ham madde, yarı ürün ve bitmiş ürünleri, başlangıç ve tüketim noktalarında ya da bunların arasında, stoklayan ve yönetime stoklanan ürünler hakkında bilgi veren lojistik sisteminin, ana faaliyetlerinden biridir. Depolamanın gerçekleştirildiği yer olan depo ise; malzemelerin çeşitli amaçlarla ve değişik dönemlerde kullanılmak üzere korunması, stoklanması amacıyla istiflendiği veya saklandığı, farklı boyutlarda ve özelliklerde olabilen, kapalı veya açık alandır.

Depolar birçok ölçüte göre sınıflandırılabilmektedir. Taşıdıkları niteliklere bağlı olarak; ham madde deposu, ürün deposu, yedek parça deposu, tekstil deposu, tehlikeli madde deposu ve soğuk hava deposu gibi farklı türlere ayrılabilmektedir. Farklı nitelik ve boyutlara sahip depolar için, sağlanması gereken ortam koşulları da şüphesiz farklı olacaktır. Her ürünün, saklanma koşulları ve ortam gereklilikleri farklılık göstermektedir. Aynı zamanda, bazı ürünler için ortam koşulları ekstra önem arz ederken, bazı ürünler için de standart oda sıcaklığı yeterli olmaktadır. Ancak, her durumda da ortam koşullarının takip edilmesi ve belirlenmiş değerlerin korunması gerekmektedir.

Depolar İçin Hangi Ortam Verileri İzlenmelidir ?

Depolarda kontrol edilen ve önem verilen ortam verileri; sıcaklık, nem, hava akımı, ortam hava kalitesi, rutubet durumu ve su kaçağı olup olmadığı gibi verileridir. Bununla birlikte, depolarda istenmeyen kayıpların önüne geçilmesi için izinsiz giriş-çıkışların takibi de oldukça önemlidir. Sıcaklık sensörü, nem sensörü, duman dedektörü ve hareket sensörü tarafından iletilen veriler takip edilerek, depolama sürecinin sorunsuz şekilde ilerlemesi sağlanır.

Depolar İçin Ortam Verilerinin İzlenmesi Neden Önemlidir ?

Depolama alanlarının çevresel ve iklimsel koşullarını anlık olarak izlemek ve verilerinden haberdar olmak, depolama süreçlerinin en önemli adımıdır. Depolanan ürünlerin, saklanması ve malzemenin güvenliğini sağlama koşulları için yürütülen çalışmaların başında gelmektedir.

Üretim sürecinin doğru yürütülerek, kaliteli bir ürün meydana getirmek ne kadar önemliyse; onu uygun şekilde depolamak ve satışı tamamlanana kadar, özelliğini kaybetmeyeceği ve bozulmayacağı ortamlarda saklamak da oldukça önemlidir. Yüksek kaliteli bir ürün, yanlış depolamaya maruz kaldığında değerini kaybedecektir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için, üretilen malzemeye uygun sıcaklık, nem ve hava koşullarına sahip alanlarda depolanmalıdır. Bununla birlikte, ortam koşullarının belirlenen limitler dahilinde korunması ve ani değişikliklerin önlenmesi gerekmektedir.

Depo ortam verilerinin kesintisiz bir şekilde kontrolü oldukça zor bir süreç gibi algılanmaktadır ancak; sıcaklık sensörü, nem sensörü, hava akımının ölçülmesini ve ortam havasının kalitesini algılayan sensörler ile duman dedektörü gibi veri sağlayıcıları ile ortam izlemesi oldukça kolaylaşmıştır.

Retmon EMS ile Depo Ortam Verilerinin İzlenmesi

Depo ortam verilerinizi, mesai saatleri içinde ya da dışında izlemek, depolama sürecinde sorunlara erken müdahale imkanı sunar. Aynı zamanda, tek merkezden ve uzaktan takip imkanı sayesinde, istediğiniz veriye ulaşmak da oldukça kolay.

Depolarda saklanan ürün ve maddelerin, kullanım ve tüketim süresini arttırmak, verimliliği en yüksekte tutmak, dış ve iç etkenlerden kaynaklanan sorunları tespit edip müdahale etmek için, ortam verilerinin izlenmesi ve istenildiğinde raporlanması, rakipleriniz arasından bir adım öne çıkmanızı sağlar.

Depo alanlarında yaşanan herhangi bir sıcaklık ve nem değişikliğinde, izinsiz girişlerde ya da su kaçağı gibi istenmeyen durumlar oluştuğunda; alarm, SMS/mail gibi bildirim sistemine sahip olan ve tek bir merkezden anlık olarak verilerin izlenmesini sağlayan Retmon EMS, bu gibi durumların önüne geçilmesi için de raporlama ve analiz imkanı sunar.