Data Center, Tesis, Sistem Odası ve Şube gibi ortamların işleyişlerinin analiz ve yönetimini sağlayan yazılımdır. Farklı bölgelerdeki ortamların sıcaklık haritası, nem haritası, UPS durumları, klima faaliyetleri, anlık enerji durumları gibi sistem sağlığı ve sürekliliği için denetlenmesi gereken kritik tüm durumların raporlanmasını, online olarak izlenilmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

Data Center Varlık Yönetimi, Kablo Yönetimi, İş Emri Takibi, Değişim Yönetimi gibi modülleriyle gelişmiş yönetim sistemi oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Tüm platformlardan erişilebilmesi için standart bir web tarayısıcı üzerinden yönetilebilmektedir. Güvenlik geçiş sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, enerji odası yönetim sistemleri gibi Data Center’lar için hayati önem taşıyan tüm sistemlere entegre olabilir. Bu sistemlerin tek merkezli izlenmesine ve acil durum planları yapılmasına olanak sağlar.

Retmon DCIM sistemi SNMP, Modbus RTU ve TCP’yi destekler, protokol eklenti desteği sayesinde özel protokoller de eklenebilir.
data-center.jpg

MODÜLLER

Merkezi İzleme ve Yönetim

Retmon DCIM güncel teknolojilerin kullanıldığı güçlü bir altyapıya sahiptir. Ortamdaki (entegre edildiği oda, tesis, bina v.b.) verileri gerçek zamanlı olarak desteklediği haberleşme protokolleri üzerinden toplar, depolar ve raporlar.

Raporlama

Oluşmuş verilerin kayıt altına alınması ve takibi için önemli olup, kontrol altında tutulacak ortamın yönetiminin periyodik kontrolünü sağlar.

Kural ve Bildirim

Kural ve Bildirim Yönetimi modülü, yöneticinin belirlediği senayolar ile çalışır. Bu senaryoların sensör giriş şartları, çıkış aksiyonları ve eşik değerleri tek tek ya da grup olarak değiştirilebilir.

Şube, ATM ve Baz İstasyonu İzleme

Bu modülde arayüz, yüksek sayıda takip noktasının daha kolay kontrol edilebilmesi için işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanır.

Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi (Envanter Yönetimi) Modülü envanter kurulumunda ve değişikliklerinde sistemdeki kurulu düzenin değişimini takip ederek daha kolay yönetilmesini sağlar. Bu sayede yönetim maliyetlerinizi düşürür.

Değişim Yönetimi

Data Center’da ve çevre birimlerinde yapılacak değişiklikler iş başlamadan önce tasarlanabilir ve simüle edilebilir. Tasarlanan değişim kararlarını yerleşim ve kablolama gibi diğer görevler ile birlikte iş emri haline getirip ilgili kişilere atamasını yapar ve dokümante eder.

Ortam İzleme

Veri toplama terminaline bağlanan uyumlu sensörler ile ortam için önem arz eden faktörlerin verilerini toplar.

Enerji Yönetimi

Enerji dağıtım sisteminizin tek hat şeması üzerinden gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Tüketim Yönetimi

Retmon Tüketim Yönetimi Modülü elektrik tüketimi, akım, gerilim, güç katsayısı, harmonikler gibi verilere kolayca erişilmesini, erişilen verilerin raporlanmasını ve yönetilmesini sağlar.

Bakım ve Servis Yönetimi

Data Center ve sistem odası gibi ortamların, tüm demirbaş ve araçların bakım ve onarım çizelgeleri bu modül üzerinden kontrol edilir.

Kablo Yönetimi

Bu modülde arayüz, yüksek sayıda takip noktasının daha kolay kontrol edilebilmesi için işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanır.

İş Emri Yönetimi

Data Center ve çevre birimleri ile ilgili tüm işlemler tek seferlik veya periyodik olarak İş Emri Yönetimi modülü ile kolayca yönetilebilir.
Data Center Yönetim Yazılımı (DCIM) - Retmon | Ortam İzleme Çözümleri
Retmon, Konzek Teknoloji güncel yazılım ve donanım teknolojilerini kullanarak Endüstri 4.0 uyumlu, Üretim Yürütme(MES), Üretim Verimlilik (OEE), Ortam İzleme, Enerji Yönetimi, Sistem Otomasyon ve Proses Kontrol alanlarında çözümler geliştirmektedir.
data-center-yonetim-yazilimi-dcim-data-center-veri-merkezi-ortam-izleme-ortam-denetleme-ortam-denetleme-cihazi-isi-ve-nem-takip-cihazi-isi-ve-sicaklik-takibi-sicaklik-takip