Data Center ve çevre birimleri ile ilgili tüm işlemler tek seferlik veya periyodik olarak İş Emri Yönetimi Modülü ile kolayca yönetilebilir.

Demirbaşların kurulumu, değişimi, kablolama detayları, bakım ve onarımları, başlangıç/bitiş tarihleri, kaynak planlaması, teorik-pratik süresi ve dokümantasyonu gibi işlemleri planlar. İş atamasını gerçekleştirir ve raporlar.
Data Center ve çevre birimleri ile ilgili tüm işlemler tek seferlik veya periyodik olarak İş Emri Yönetimi Modülü ile kolayca yönetilebilir.

Demirbaşların kurulumu, değişimi, kablolama detayları, bakım ve onarımları, başlangıç/bitiş tarihleri, kaynak planlaması, teorik-pratik süresi ve dokümantasyonu gibi işlemleri planlar. İş atamasını gerçekleştirir ve raporlar.
İş Emri Yönetimi - Retmon | Ortam İzleme Çözümleri
Data Center ve çevre birimleri ile ilgili tüm işlemler tek seferlik veya periyodik olarak İş Emri Yönetimi Modülü ile kolayca yönetilebilir.
data-center-veri-merkezi-ortam-izleme-ortam-denetleme-ortam-denetleme-cihazi-isi-ve-nem-takip-cihazi-is-emri-yonetimi