Oluşmuş verilerin kayıt altına alınması ve takibi için önemli olup, kontrol altında tutulacak ortamın yönetiminin periyodik kontrolünü sağlar.  Ayrıca sistemde tanımlı parametrelere bağlı oluşan raporlama yönetimi ile acil durumlar karşısında önlem alınabilmektedir. Kaydedilen tüm verilere ait raporlar oluşturabilir, bu raporları PDF, XLS, PNG gibi formatlarda yayınlayabilirsiniz.
 
Raporlama sisteminde belirlenen tarih aralığı, seçili lokasyon ve ünite bazında oluşan alarm, sıcaklık ve nem değerleri, PDU ve Enerji değerleri ile ilgili raporlara sahiptir ve kurulan alarm senaryoları gereği acil bir durum oluştuğunda ya da periyodik olarak ilgili birimlere e-mail veya SMS gönderebilir. Alarm üretilmesi için, ölçütün alt ve üst sınırları ve kaç kere gözlenmesi gerektiğine dair sınırlar tanımlanabilmektedir.
 
Rapor tasarım aracı ile raporlarınızı amacınıza yönelik olarak tasarlayabilir, mevcut raporlar üzerinde de değişiklikler yapabilirsiniz.
Oluşmuş verilerin kayıt altına alınması ve takibi için önemli olup, kontrol altında tutulacak ortamın yönetiminin periyodik kontrolünü sağlar.  Ayrıca sistemde tanımlı parametrelere bağlı oluşan raporlama yönetimi ile acil durumlar karşısında önlem alınabilmektedir. Kaydedilen tüm verilere ait raporlar oluşturabilir, bu raporları PDF, XLS, PNG gibi formatlarda yayınlayabilirsiniz.
 
Raporlama sisteminde belirlenen tarih aralığı, seçili lokasyon ve ünite bazında oluşan alarm, sıcaklık ve nem değerleri, PDU ve Enerji değerleri ile ilgili raporlara sahiptir ve kurulan alarm senaryoları gereği acil bir durum oluştuğunda ya da periyodik olarak ilgili birimlere e-mail veya SMS gönderebilir. Alarm üretilmesi için, ölçütün alt ve üst sınırları ve kaç kere gözlenmesi gerektiğine dair sınırlar tanımlanabilmektedir.
 
Rapor tasarım aracı ile raporlarınızı amacınıza yönelik olarak tasarlayabilir, mevcut raporlar üzerinde de değişiklikler yapabilirsiniz.
Raporlama - Retmon | Ortam İzleme Çözümleri
Oluşmuş verilerin kayıt altına alınması ve takibi için önemli olup, kontrol altında tutulacak ortamın yönetiminin periyodik kontrolünü sağlar.
veri-raporlama-ortam-izleme-ortam-denetleme-data-center-monitoring-veri-merkezi-izleme-raporlama