Geri

Alarm ile SMS/Arama ve E-mail Bildirimi Almak

İzlemek ve kontrol altında tutmak istediğiniz alana yerleştirilen ortam verilerinin değerlerinin düşük veya yüksek olması durumlarında oluşturabileceğiniz bir alarm ile SMS/arama, e-mail bildirimi alabilir veya bir röle tetikleyebilirsiniz.

Örneğin; yangının oluşması için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir:

  • Yeterli derecede sıcaklık
  • Yeterli miktarda oksijen
  • Yanıcı maddeler

Yangını başlatan bu üç temel unsurdur. Yanıcı maddelerin cinsi yangının çeşidini belirler. Yanan maddenin katı, sıvı, gaz, patlayıcı, hızlı veya yavaş yanan gibi niteliklerde olması yangının çapını, tahribatını ve gücünü etkiler.

Sıcaklık sensörünü ve oksijen sensörünü tetikleyen alarm yangının habercisidir. Bu alarmları SMS/arama veya e-mail ile bildirim olarak aldığınızda yangın riskini klimayı tetikleyerek ve böylece sıcaklığı azaltarak ortadan kaldırabilirsiniz.