BlogAlarm Yönetimi Neden Önemlidir?

Endüstriyel olarak kullanılan alarmlar; üretim ya da hizmet alanlarındaki ortam parametrelerine ait değerlerin, tolerans aralığının dışına çıkması ve izinsiz girişler, su kaçağı, yangın ya da deprem gibi beklenmedik durumlar oluştuğunda bildirim…

Gerçek Zamanlı İzleme ve Raporlama

Gerçek zamanlı kavramı, bir olayın ya da durumun meydana geldiği zaman dilimini ve bu olay ya da duruma en hızlı şekilde tepki verilmesini ifade eder. Örnek olarak; bilgisayarlar, yazılımlar, cihazlar, ortamları anlık örnekleyebilir ve gerçek zamanlı…

Data Center Varlık Yönetimi

Data Center varlık yönetimi; BT ortamı için yaşam döngüsü yönetimini ve stratejik karar vermeyi desteklemek için finansal, sözleşmeye dayalı ve envanter işlevlerini birleştiren iş uygulamaları kümesidir. Gelişen teknoloji ile işletmelerin ihtiyacını…

Modbus Nedir?

Modbus, endüstriyel alanlardaki farklı cihazların iletişim ihtiyacını karşılamak için kullanılan, en eski seri iletişim protokollerinden biridir. Modbus, PLC (Programmable Logic Controller) sektörünün öncülerinden olan Modicon tarafından 1979 yılında…

Enerji İzleme Sistemi

Enerji izleme sistemi; işletmelerin enerji tüketiminin ve enerji hattının anlık olarak tek bir merkezden izlenmesine, analiz edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan sistemdir. Tüketicilere, enerji tüketim alışkanlıkları hakkında bilgi…

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetimi esaslarının belirlenmesi için oluşturulmuş, uluslararası bir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliğinin işletmeler tarafından nasıl sağlanabileceğini gösterir. ISO 27001'in risk tabanlı yaklaşımı sayesinde; bilginin…

Aşı ve İlaçların Korunmasında Ortam İzleme Sisteminin Önemi

Dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi ve salgın öncesi hayatımıza dönüş için en büyük çözüm olarak görülen aşı çalışmaları, ilgiyle takip edilmektedir. Oldukça düşük sıcaklıklarda korunması gereken Covid-19 aşılarının…

Data Center PUE Değeri Nasıl Düşürülür?

PUE, data centerlardaki enerji verimliliğinin ölçümü olarak tanımlanabilmektedir ve bir tesisin toplam gücünün, BT ekipmanı güç kullanım düzeyine bölünmesiyle elde edilmektedir. Diğer bir deyişle, data centerların enerji kaynaklarını ne kadar verimli…

Data Center İzleme

Data center izleme, belirli parametrelerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve belirlenen eşikleri aştığında veya altına düştüğünde bildirimler göndererek; data centerların durumuna ilişkin içgörüler sağlanması işlemidir. Data center izleme platformu…

Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirme; verileri insan beyninin anlaması ve içgörü alması için, daha kolay hale getirmek üzere grafik gibi görsel bir bağlama çevirme uygulamasıdır. Grafiklerde bulunan verileri, görsel nesneler (noktalar, çizgiler veya çubuklar) olarak…

Akıllı Sensör Nedir?

Akıllı sensör; üretim sektörünün üretkenliğini, verimliliğini ve esnekliğini artırmak için operatörlere, teknisyenlere ve mühendislere gerçek zamanlı, anlamlı bilgiler sağlar. Fiziksel ortamdan gelen girdileri, analiz edilebilir verilere dönüştüren…

Ortam İzleme Sistemi Kullanmanız İçin 5 Neden

Ortam izleme sistemi, ortamdaki parametrelerini sensörler ve veri toplama terminalleri aracılığıyla ölçmeyi ve toplanan verileri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ortam parametrelerinin önemli olduğu alanların kontrol altında tutulmasını sağlar.…

Ofislerde Ortam Verilerinin İzlenmesi Verimliliği Nasıl Artırır?

Çalışma ortamlarının fiziki koşulları, çalışan performansı ve yaratıcılığını doğrudan etkilemektedir. Ofislerin ortam koşullarında bulunan olumsuzluklar, verimliliğin de düşmesine sebep olmaktadır. Çalışma verimliliğinin desteklenmesi için, önem…

Depo Alanlarında Ortam Verileri Nasıl İzlenir ?

Depolama; ham madde, yarı ürün ve bitmiş ürünleri, başlangıç ve tüketim noktalarında ya da bunların arasında, stoklayan ve yönetime stoklanan ürünler hakkında bilgi veren lojistik sisteminin, ana faaliyetlerinden biridir. Depolamanın…

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir ve UPS Takibi Neden Önemlidir ?

UPS olarak kısaltılan "Uninterruptible Power Supply", kesintisiz güç kaynağı anlamına gelmektedir. Birincil güç kaynağı veya şebeke gücü kesildiğinde, acil durum gücü sağlayan cihazdır. Herhangi bir kesintisiz güç kaynağının birincil rolü, giriş güç…

Bankacılıkta Ortam İzleme Neden Önemlidir ?

Banka şubeleri, veri merkezleri ve Bankamatik ve ATM üniteleri gibi alanlar için ortam izleme sistemleri, kurumların işleyişlerini ve müşteri deneyimlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri adına oldukça önemlidir. Sıcaklık, nem ve hareket…

SNMP Nedir?

1988 yılında geliştirilen bir ağ yönetim protokolü olan SNMP (Simple Network Management Protocol), bir ağdaki farklı cihazların birbirleriyle bilgi paylaşmalarının bir yoludur. Farklı donanımlar olsalar ve farklı yazılımlar ile çalıştırılsalar bile…

Arşiv Odaları Nasıl Korunur?

Arşiv Nedir? Arşiv, her türlü görsel, yazılı ya da dijital verilerin muhafaza edildiği yer olarak tanımlanabilir. Arşivde saklanan veriler, her zaman dijital ya da geleneksel (kağıt, fotoğraf vs.) olmayabilir. Ancak her ne kadar dijital veriler de…

Alarm ile SMS/Arama ve E-mail Bildirimi Almak

İzlemek ve kontrol altında tutmak istediğiniz alana yerleştirilen ortam verilerinin değerlerinin düşük veya yüksek olması durumlarında oluşturabileceğiniz bir alarm ile SMS/arama, e-mail bildirimi alabilir veya bir röle tetikleyebilirsiniz. Örneğin…

Veri Toplama Terminali Nedir?

Veri toplama terminali Herhangi bir sensörden direkt olarak veya x bir donanım ile ilgili protokolleri kullanarak verileri özerk olarak kaydeden, saklayan elektronik bir cihazdır. Veri Toplama Terminali hemen hemen her endüstride çeşitli…

Sıcaklık Sensörü Nedir?

Sıcaklık Sensörü Bir nesne ya da sistem tarafından üretilen ısı enerjisi miktarını ya da soğukluğunu ölçerek analog ya da dijital çıkış üreten sıcaklıktaki bir fiziksel değişikliği algılamamamızı veya algılamamızı sağlar. Birçok farklı Sıcaklık…

Ortam İzleme Sistemi

Ortam İzleme Sistemi Nedir? Ortam izleme sistemi, ortam parametrelerini ölçümlemeye ve analiz etmeye yarayan altyapılardır. Ortam izleme sistemleri; çevresel parametre değerlerinin önemi ile tehlike ya da zarar oluşabilecek alan koruma görevini…

İlaçlar ve Ecza Dolapları İçin Isı ve Nem Takibi

İlaçlar ve Ecza Dolaplarında Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu’nun VII. depolama başlığı altındaki 11. ve 12. maddelerinde ısı ve nem takibi şu şekilde belirtilmiştir: Madde 11- Tıbbî farmasötik ürünler,…

Gıda ve Soğuk Hava Depolarında Sıcaklık ve Nem Takibi Nasıl Yapılır?

Gıda ve soğuk hava depolarındaki yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için, sıcaklık ve nem değerlerinin takibi yapılması gerekmektedir. Gıda ve soğuk hava depoları, şoklama kabinleri, fermantasyon kabinleri gibi yerlerin takibi, ürünün güvenliği…

Kozmetik Ürünlerinde Sıcaklık ve Nem Takibi

Sıcaklık ve Nem Takip Sistemleri, Ortam İzleme Sistemleri içinde yer alan ve ortamın sıcaklığını/nemini ölçmek için kullanılan sistemlerdir. Gıda (yiyecek/içecek) saklama depoları, soğuk hava depoları, eczaneler için; aşı/ilaç dolapları, hastaneler…

Sağlık Sektöründe Sıcaklık ve Nem Takibi Nasıl Yapılır?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı'nın yayınladığı Sağlıkta Kalite Standartları Yönetmeliği'nde; hastaneler, tıp merkezleri ve ameliyathaneler için ısı ve nem takibi gerekliliğinin bir kısmı aşağıdaki…

Mobil Araçlar İçin Sıcaklık ve Nem Takibi

Retmon EMS sayesinde, üreticiler, dağıtıcılar ve gıda sektörüne hizmet eden diğer tedarikçiler, ham madde depolarını, üretim tesislerini, depolama alanlarını ve mobil araç içi sıcaklık ve nem değerlerini tek bir ara yüz üzerinden gerçek zamanlı takip…

Veterinerliklerde Sıcaklık ve Nem Takibi Nasıl Yapılır?

Veterinerlikler için ısı ve nem takibi büyük önem arz etmektedir. 11 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan, 28525 sayılı resmi gazete ile uygulamaya giren Veteriner Tıbbi Ürünler hakkındaki yönetmeliğin 16. maddesinin C bendinde ısı ve nem…

Data Center Nedir?

Data Center (Veri Merkezi) Bilişim biliminde enformasyon sözcüğü kayıt, depolama, sorgulama, düzenleme ve özetleme işlemlerinden geçirilerek biçimlendirilmiş ve anlamlandırılmış veriler anlamında kullanılmaktadır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem…