Geri

Data Center İzleme

Data center izleme, belirli parametrelerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve belirlenen eşikleri aştığında veya altına düştüğünde bildirimler göndererek; data centerların durumuna ilişkin içgörüler sağlanması işlemidir.

Data center izleme platformu ile toplanan veriler, veri odaklı yönetim kararları vermenize yardımcı olmak için; DCIM yazılımınızdaki iş zekâsı ve analitik gösterge tablolarında ve raporlarda depolanabilir, analiz edilebilir ve görüntülenebilir.

Data Center & Infrastructure Monitoring, kısaltılmış haliyle DCIM olarak kullanılmaktadır ve Veri Merkezi Altyapı İzleme anlamına gelmektedir.

Bir data center izleme platformu aşağıdaki hedeflere bağlı olarak çalışır:

 • Sorun yaratabilecek durumların önceden tespit edilmesi,
 • Süreçleri iyileştirmek, üretkenliği artırmak ve en üst düzeye çıkarmak için varlık/sistem performansı hakkında içgörü kazanılması,
 • Performansı ve kararları optimize etmek için gerçek zamanlı verilerin analiz edilmesi
 • Gelecekteki BT ihtiyaçları için planlama yapın.

Data Center İzleme Nasıl Çalışır?

Data center izleme stratejileri çok çeşitlidir ve doğrudan söz konusu data centera bağlıdır. Kullanılan ekipman, ekipmanın yaşı ve işletmenin gereksinimleri gibi tüm değişkenler göz önünde bulundurulduğunda, her bir data center için özel çözümler geliştirilmesi gerektiği anlaşılacaktır.

Bir işletme, hem teknik yönler (çalıştırılan programlar) hem de finansal yönler (seri numaraları) dahil olmak üzere tüm data center varlıklarının izlenmesi için, genel varlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve birbiriyle ilişkili olduğunu analiz etmek için stratejiler kullanmalıdır ve bunun iş hedeflerine fayda sağlayıp sağlamadığını belirlemelidir.

Diğer bir strateji, data center teknisyenlerinin sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmelerine ve ardından kesintileri önlemek için proaktif olarak kaynakları değiştirmelerine olanak sağlamak için gerçek zamanlı izleme ve tahmine dayalı analiz kullanmayı içerir. Bu yaklaşım aynı zamanda teknisyenlere, kaynak kullanımını artırma ve verimliliği en üst düzeye çıkarma gücü verir.

Sunucuların sağlığı için çevresel kontroller de oldukça önemlidir. Data center izleme araçları, tüm altyapının ve bileşen parçalarının durumunu gösteren raporlar ve modeller oluşturmak için; sunucu performansı ve çevresel koşullarla ilgili verileri entegre etmek için kullanılabilir.

Bu, teknisyenlerin potansiyel arızalardan kurtulmasına ve genel performansı iyileştirmek için küçük ayarlamalar yapmasına olanak tanır.

Data center izleme, veri merkezlerinizdeki tüm cihazları merkezi olarak yönetmenizi sağlar. IP tabanlı ağlar için SNMP, HTTP'ler ve diğer protokoller aracılığıyla bağlanmanıza, bunlardan veri toplamanıza ve cihazlarınızı yapılandırmanıza olanak tanır.

 • Tek bir arabirim aracılığıyla tüm cihazlarınızdan, gerçek zamanlı verileri data center izleme sistemi otomatik olarak toplar,
 • Ortam parametreleri ve enerji sistemi için eşik değerler belirler,
 • Belirlenen eşik değerlerin aşılması ya da altında kalınması halinde, data center izleme sistemi uyarı ve bildirim gönderilmesini sağlar,
 • Böylece potansiyel sorunlar daha büyük sorunlara dönüşmeden haberiniz olmasına imkân verir,
 • Data center izleme sistemi, sensörleri ve veri toplama terminallerini, yalnızca önemli olan bildirimleri almak için yönlendirebilir ve filtreleyebilir,
 • Kapasite tahmini de dahil olmak üzere, data center işlemlerinizle ilgili içgörüleri ortaya çıkarmak için toplanan verileri analiz eder,
 • Yalnızca yetkili kullanıcıların data center girişine izin veren ve kötü amaçlı girişleri dışarıda tutan kapı kilitleri ve kart okuyucu izinleriyle, data center ve verilerin güvenliğini sağlar,
 • Data center izleme yazılımıyla iletişim kurmak için SNMP, HTTPS, Modbus, BACnet, Wiegand, RF gibi protokolleri kullanır.

Data Center İzleme Neleri Kapsar?

 • Data center veya sistem odası ortam koşullarının anlık olarak izlenmesi,
 • 3D termal haritalar sayesinde canlı görüntü alınabilmesi,
 • Data center kapı giriş-çıkış bilgilerinin kontrollü ve güvenli bir şekilde takip edilmesi,
 • Data center enerji tüketiminin ve güç dağılımlarının hesaplanması, alarm durumları için bildirim ve uyarıların oluşturulması,
 • Tek hat şeması üzerinden, enerji kesintilerinin takibi ve uygulanacak acil durum senaryolarının oluşturulması,
 • Data center içindeki veya bağlı bulunduğu ünitelerde varlıkların listelenmesi ve yönetimi,
 • Ekipmanların değişim, bakım zamanları ve garanti sürelerinin önceden otomatik olarak bilgilendirilmesi,
 • Data center yönetimi için oluşturulan iş emirlerinin ilgili kişilere iletilmesi ve kayıt altına alınması.

Data Center İzlemenin Faydaları Nelerdir?

1- Çalışma Süresini İyileştirmek

Eşik değerlerin dışına çıkan parametreler için alınan uyarılar ve bildirimlerle, olası sorunlar ortaya çıkmadan önce data center izleme sistemi ile belirlemenize ve ele almanıza yardımcı olabilir.

2- Kapasite Kullanımını Optimize Etmek

Gerçek zamanlı veriler, data center kullanımın her zaman doğru bir raporunu verir. Böylece data center izleme sistemi ile kapasiteyi belirleyebilir ve mevcut kaynaklarınızdan en iyi nasıl yararlanabileceğinizi tespit edebilirsiniz.

3- Riski Azaltmak

Data center izleme sistemine entegre kapı hareket sensörleri ile kullanıcı yönetimi ve güvenlik denetimi raporları, uyumluluğu sağlamanıza ve yetkisiz erişim olasılığını azaltmanıza yardımcı olur.

Retmon DCIM Çözümü ile Data Center İzleme

Retmon DCIM, data center işleyişlerinin analiz ve yönetimini sağlamaktadır. Sıcaklık ve nem haritası, klima faaliyetleri, anlık enerji sisteminin takibi gibi sistem sürekliliği için denetlenmesi gereken kritik tüm durumların raporlanmasını ve online olarak izlenmesini sağlayan çözümdür. Güvenlik geçiş sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, enerji odası yönetim sistemleri gibi data centerlar için hayati önem taşıyan tüm sistemleri destekler. Yönetim kolaylığı ve istenilen her yerden erişim sağlayan standart bir web tarayıcısı üzerinden yönetilmektedir.

Data center varlık yönetimi, kablo yönetimi, iş emri takibi, değişim yönetimi modüllerine sahip olan Retmon DCIM çözümünün işletmenizde nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi almak için tıklayın.