Geri

Enerji İzleme Sistemi

Enerji izleme sistemi; işletmelerin enerji tüketiminin ve enerji hattının anlık olarak tek bir merkezden izlenmesine, analiz edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan sistemdir. Tüketicilere, enerji tüketim alışkanlıkları hakkında bilgi sağlanmasını ve kullanılan enerjiye dair verilerin toplanmasını amaçlamaktadır.

Her geçen gün daha maliyetli hale gelen enerji kullanımı, bütçe üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olsa da birçok işletme enerji izleme sisteminden faydalanmamaktadır. Enerji izleme sistemi kullanmayan işletmeler; enerji kullanımları hakkında gerçek bir içgörüye sahip olamazken, enerji verimliliğini sağlamakta da oldukça zorlanmaktadırlar.

Retmon PMS çözümü, işletmenizde kullanılan enerjinin daha düşük maliyetlerle, sürekli, kaliteli ve temiz olarak sağlanmasını ve çevreye duyarlı şekilde kullanımının planlanmasını sağlayan enerji izleme sistemi sunmaktadır. Enerji sisteminin, uçtan uca kontrol edilmesi sayesinde enerji verimliliğinin arttırılması ve enerji maliyetinin azaltılması için seçenekler sağlamaktadır.

Enerji İzleme Sistemine Neden İhtiyaç Vardır?

Düzgün bir şekilde kurulmuş ve yapılandırılmış bir enerji izleme sistemi, neredeyse her tür enerji tüketicisi için değerli bir varlıktır. Çok büyük işletmeler ya da atölyeler fark etmeksizin, enerji kullanımı söz konusu olduğunda değerlendirilmesi gereken pek çok parametre vardır. Bunlar, büyük ölçüde yük türlerinin ve gereksinimlerinin çeşitliliğinden, enerji tüketim programlarından ve tesisin idealin altında bir enerji kaynağı için tolerans seviyesinden kaynaklanmaktadır.

Genel olarak, dört temel enerji tüketici kategorisi vardır: endüstriyel, ticari, hükümet ve konut. Her birinin enerji tüketimi için farklı bir amacı ve enerji sağlayıcısından farklı beklentileri olsa da birçok ortak özellik mevcuttur.

Enerji kullanımı/maliyeti ve sistemin güvenilirliği, çoğu enerji tüketicisi için en önemli konulardır. Endüstriyel ve ticari tüketiciler gibi kullanıcılar daha karmaşık enerji sistemlerine sahip olduğundan dolayı, enerji izleme sistemine daha çok ihtiyaç duymaktadırlar.

Enerji izleme sistemi, gıda veya ilaç endüstrisi gibi enerji kesintilerine karşı düşük toleransa sahip tüketiciler için de çok kullanışlıdır. Bu durumlarda, tüketicinin güvenilir bir güç kaynağına olan ihtiyacı, ekipmanın çalışmama süresi ile ilgili masraflar (örneğin, ürün, ekipman kaybı, vb.) nedeniyle enerji maliyeti değerlendirmelerinden daha ağır basabilir.

Enerji izleme sistemi, 7/24 çalışır. Enerji ile ilgili verilerin sürekli olarak kaydedilmesi, bir enerji sisteminin çalışma özellikleri hakkında bilgi sağlar. Enerji izleme sistemi; enerjinin nerede daha fazla tüketildiğini, ne zaman ve nasıl tüketildiğini ya da hangi yüklerin enerjiyi daha fazla tükettiğini içerir. Bu veriler, enerji sisteminize iletilen ve tüketilen enerjiyi azaltmanıza yardımcı olur.

Kullanılan enerjinin kalitesi, işletmenin çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek; ürün, gelir ve itibar kaybına veya ekipmanların bozulmasına yol açabileceğinden dolayı, işletme yöneticileri bir enerji izleme sistemi kullanmanın avantajlarını değerlendirmelidir.

Enerji İzleme Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Enerjinin maliyetinin oldukça yüksek olduğu günümüz dünyasında, işletmeler için enerji izleme sistemi kullanımı önem arz etmektedir. Enerjinin doğru kullanılması, enerji takibi yapılarak doğru analizler elde edilmesi sayesinde mümkün olmaktadır. Enerji izleme sisteminin işletmelere sağladığı başlıca faydalar:

Çevreye Duyarlılık

Enerji izleme sistemi, bir tesiste enerjinin nasıl kullanıldığına dair daha iyi bilgi, verimliliği artırmak, atıkları en aza indirmek ve enerji tüketimini azaltmak için bir dizi olasılık belirlemenize ve doğal kaynakları daha etkili kullanmanızı sağlar.

Doğru İçgörüler

Enerji izleme sisteminden gelen verilerin değerlendirilmesi, bir tesis içindeki operasyonu ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek mevcut veya olası sorunları ortaya çıkarabilir. Enerji izleme sisteminden alınan veriler, hem anlık hem de süreklilik arz eden sorunların bulunmasını ve düzeltilmesine yardımcı olarak üretkenliğin artmasını sağlar. Enerji tüketimi alışkanlıklarının belirlenerek, hangi alanlarda enerji tasarrufunun yapılabileceğine dair veriler sunar.

Retmon PMS enerji izleme sisteminin, geniş protokol desteği ile enerji analizörü, reaktif güç rölesi, elektrik sayacı gibi cihazlarınızdan verileri anlık olarak toplayabilirsiniz. Retmon PMS’in trend grafiği modülü sayesinde, kaydedilen verileri analiz etmek için grafikler ve tablolar oluşturabilirsiniz.

Bakım

Ekipman enerji parametreleri aşıldığında; enerji izleme sistemi, bakımcı ya da teknisyen gibi ilgili kişileri bilgilendirebilir ya da enerji sisteminde oluşabilecek kesintileri önceden tahmin edebilir. Böylece planlanmamış bir kapanma ile karşılaşmak yerine önceden plan yapmanıza olanak tanır.

Güvenlik

Enerji izleme sistemi, tehlikeli alanlardaki ekipmanın enerji kaçağı gibi durumların öngörülmesini sağlayarak, personelin potansiyel olarak tehlikeli ortamlara maruz kalmasını önler. Enerji izleme sistemine dahil edilen sensörler, çeşitli ek parametrelerin (sıcaklık, basınç, akış hızı, titreşim, durum göstergeleri, vb.) ölçülmesini de sağlar.

Maliyet Tasarrufu

Enerji izleme sisteminin sunduğu enerji tasarrufu imkanları sayesinde, enerjiye ayrılan bütçenin azalması, işletmelerin kaynaklarını diğer alanlara yönlendirebilmesine olanak sağlamaktadır. Sunduğu kapsamlı veriler sayesinde, oldukça detaylı bir enerji izleme sürecinin yürütülmesini ve sonraki dönemler için yapılacak olan enerji bütçesi planlamalarının gerçekçi olmasına imkan vermektedir.

Enerji izleme sisteminin tüm faydaları, doğrudan veya dolaylı olarak bir işletmenin bütçesini etkilemektedir. Sağladığı faydaların sadece biri bile, enerji izleme sistemi kullanmak için geçerli bir neden sayılmalıdır.

Enerji İzleme Sistemi Nasıl Çalışır?

Enerji izleme sistemi; tüketim, frekans, gerilim ve akım gibi, enerjiye dair pek çok parametrenin takip edilmesi ve raporlanmasını içermektedir. Kullanıcılara, günün herhangi bir saatinde ne kadar enerji kullanıldığı ve nasıl kullanıldığına dair veriler sunmaktadır.

Veriler, enerji tüketiminin detaylı şekilde incelenmesini sağlamak amacıyla, tüketilen her enerji türü (elektrik, ısı, su, gaz) için yerinde veya binada bulunan sayaçlar veya alt sayaçlar kullanılarak toplamakta ve enerji izleme sisteminde raporlanmaktadır.

Bununla birlikte enerji izleme sistemi, enerji takibi için detaylı bilgi ve analiz talep eden işletmelere, enerji analizörü veya SNMP ve Modbus destekli multimetreler kullanılarak elde edilen veriler de sunulabilmektedir.

Enerji İzleme Sisteminde Hangi Ekipmanlar Kullanılır?

Makineler tarafından tüketilen enerji, akıllı enerji izleme sistemi ile düzenli olarak izlenebilir ve yönetilebilir. Akıllı sensörler, veri toplama terminalleri ve diğer IoT cihazları, her bir ekipman tarafından kullanılan enerjiyi izler. Gerçek bir enerji izleme sistemi, iki ve daha fazla ayrı ölçüm noktası içerir. Bir enerji izleme sisteminin üç ana bileşeni:

1. Verileri kaydetmek için ölçüm cihazları (sensörler ve veri toplama terminalleri),

2. Verileri toplamak, yönetmek ve görüntülemek için yazılım,

3. Yazılım ve ölçüm cihazları arasında bir iletişim arayüzü.

Retmon PMS Çözümünü Keşfedin

Retmon PMS Enerji İzleme Sistemi, işletmenizdeki enerji tüketimi ya da üretimi için eksiksiz bir görünürlük sağlar. Yalnızca üretim birimi veya bina düzeyinde değil, aynı zamanda oda, hat, makine ve hatta bireysel ürün düzeyinde de enerji tüketiminiz hakkında ayrıntılı bilgi edinmenizi sağlayan enerji izleme sistemi sunar.

Ücretsiz demo yazılımı için hemen tıklayın!