Geri

Gerçek Zamanlı İzleme ve Raporlama

Gerçek zamanlı, bir olaya ne kadar hızlı tepki verebileceğini ifade eden bir kalıptır ve bir olayın meydana gelmesi olarak özetlenebilir. Çevre biliminde bilgisayarlar; programları, cihazları, ortamları örnekleyebilir ve gerçek zamanlı olarak sonuç üretebilirler.

Gerçek zamanlı izleme, belirli bir maddenin varlığını veya yokluğunu tespit etmek gibi niteliksel olabilir ya da mevcut belirli bir maddenin miktarını ölçerken olduğu gibi niceliksel de olabilir. Gerçek zamanlı izlemede elde edilen bilgiler kullanıcılara telefonla, uyduya gönderilen bir sinyalle veya internet üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir.

Bu teknoloji, gelişmekte olan veya potansiyel olarak tehlikeli hava sistemlerinin zamanla tespit edilmesine ve izlenmesine olanak sağlar ve ayrıca bilim insanlarının ya da insanların ulaşması zor veya çok tehlikeli ortamları (bir yanardağın üzerindeki patlama bulutu gibi) izlemesini kolaylaştırır. Ayrıca, cihazlar haftalarca, aylarca ve bazı durumlarda on yıllarca bağımsız olarak, bakım gerektirmeden çalışabilirler.

Gerçek zamanlı izleme ve raporlama, örneklenen ortamdaki probları manuel olarak konumlandırarak veya monte edilen sensörler ile yapılabilir. Ayrıca, robotik problar ile analiz için bilgileri otomatik olarak örneklemek ve aktarmak için konumlandırılabilirler.

Gerçek Zamanlı İzlemenin Gelişimi

Çevre koşullarının gerçek zamanlı raporlanması, 1830'larda telgrafın icadına dayanır. O zamana kadar, hava durumu raporları ve tahminleri yalnızca manuel olarak iletilebilir ve genellikle bir konumdan diğerine trenle taşınırdı. Telgrafın kullanılması ile hava durumu raporlarının ve uyarılarının neredeyse hemen gönderilmesi sağlandı.

Geçmiştede günümüzde olduğu gibi birçok gerçek zamanlı ölçüm sensörler kullanılarak yapılırdı. 1934 yılında geliştirilen ilk sensör, test edilen çözeltideki hidrojen iyonlarının kalitesini ölçen bir aletti yani pH metre.

Bir pH metrenin prensibi, diğer kimyasalları ölçen sensörlerin prensibine benzer. pH metre, bir zarla dış ortamdan ayrılan, bölme arasındaki elektrik potansiyelini ölçer. Bu ölçüm, bir referans bölmesi ile karşılaştırma gerektirir; şimdiki pH metreler ölçüm ve referans elektrotların aynı proba dahil edebilirler. Ayrıca, pH metreler artık çok az miktarda sıvıdan ölçüm alabilirler bu da demek oluyor ki nemli zeminde veya betonda pH ölçümünde rahatlıkla verimli bir şekilde kullanılabilirler.

İç ve dış ortamlar arasındaki farkı ölçmek için, çözünmüş oksijen, sıcaklık, amonyum, bromür, kalsiyum, klorür ve florür gibi iyonları içeren parametreleri tespit eden cihazlar kullanılır.

Çevresel izleme için kullanılan modern problar sağlamdır ve kırılması zordur, ölçüm doğruluğunun kabul edilebilir olduğundan emin olmak için sık sık kontrol gerektirmez. Kontrol gerektirmeyen  probların uzun süre bırakılabilecekleri kolayca erişilemeyen ortamlarda konumlandırılmasını doğru bir çözümdür.

Etkiler ve Sorunlar

Ortamın gerçek zamanlı izlenmesi, haftalar ve aylar boyunca nehir akışı, hava ve su sıcaklığı, okyanus kimyası ve biyolojisi, rüzgar hızı ve yönü ve diğer birçok parametrenin ölçümüne izin verir. Bu bireysel ölçümler tek bir probda birleştirilebilir ve geliştirilen çeşitli yazılım programlarında aynı anda farklı pencereler olarak görüntülenebilir. Bu, çevre koşullarının daha hassas bir şekilde izlenmesine ve farklı çevresel yönlerin (örneğin rüzgar hızı ve sıcaklık) kolaylıkla gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Cep telefonları ve kişisel dijital asistanlar gibi mobil cihazları kullanarak gerçek zamanlı bilgi gönderme ve alma, çevresel koşulları izleme yeteneğini artmıştır. Günümüzde gelinen nokta ise fiber optik teknolojisindeki iyileştirmelerle artık çoklu ölçüm cihazları, fiber optik kablolar ile diğer problar arasında iletişime izin vermektedir.

Kaynak