Geri

Gerçek Zamanlı İzleme ve Raporlama

Gerçek zamanlı kavramı, bir olayın ya da durumun meydana geldiği zaman dilimini ve bu olay ya da duruma en hızlı şekilde tepki verilmesini ifade eder. Örnek olarak; bilgisayarlar, yazılımlar, cihazlar, ortamları anlık örnekleyebilir ve gerçek zamanlı olarak sonuç üretebilirler.

Gerçek zamanlı izleme, belirli bir maddenin, ortam koşulunun varlığını veya yokluğunu tespit etmek gibi niteliksel ölçüm yapabilir ya da mevcut belirli bir maddenin ortamdaki miktarını ölçerken niceliksel takip de yapabilir. Gerçek zamanlı izleme ile elde edilen veriler; kullanıcılara telefon bildirimiyle, e-postayla veya internet üzerinden anlık olarak aktarılabilir.

Gerçek zamanlı izleme; tehlikeli hava sistemlerinin, ortam koşullarındaki değişikliklerin, sıklıkla kontrolü mümkün olmayan lokasyonlardaki doğal afetler gibi beklenmeyen durumların tespit edilmesine ve izlenmesine olanak sağlar.

Ayrıca bilim insanlarının ya da teknik personelin ulaşması zor veya çok tehlikeli ortamları (bir yanardağın üzerindeki patlama bulutu gibi) izlemesini kolaylaştırır. Gerçek zamanlı izleme cihazları haftalarca, aylarca ve bazı durumlarda on yıllarca bağımsız olarak, bakım gerektirmeden çalışabilirler.

Gerçek zamanlı izleme ve raporlama, örneklenen ortamdaki probları manuel olarak konumlandırarak veya monte edilen sensörler ile yapılabilir. Ayrıca, robotik problar ile analiz için bilgileri otomatik olarak örneklemek ve aktarmak için konumlandırılabilirler.

İzlenen değerlerin hangi sebeplerle değiştiğini ya da bu değişikliklerin etkilerinin tespit edilebilmesi için, zaman ve lokasyon bazlı raporlamalara da gerçek zamanlı izleme sayesinde ulaşabilirsiniz.

Ortam koşullarının gerçek zamanlı izlenmesi, 1830'larda telgrafın icadına dayanır. O zamana kadar, hava durumu raporları ve tahminleri yalnızca manuel olarak iletilebilir ve genellikle bir konumdan diğerine trenle taşınırdı. Telgrafın kullanılması ile hava durumu raporlarının ve uyarılarının hızılıca gönderilmesi sağlandı.

Geçmişte de birçok gerçek zamanlı ölçüm, günümüzde olduğu gibi sensörler kullanılarak yapılırdı. 1934 yılında geliştirilen ilk sensör, test edilen çözeltideki hidrojen iyonlarının kalitesini ölçen alet pH metreydi.

Gerçek zamanlı izleme için kullanılan modern problar sağlamdır ve kırılması zordur, ölçüm doğruluğunun kabul edilebilir olduğundan emin olmak için sık sık kontrol gerektirmez. Kontrol gerektirmeyen probların uzun süre bırakılabilecekleri kolayca erişilemeyen ortamlarda konumlandırılmasını doğru bir çözümdür.

Gerçek Zamanlı İzleme Nerede Kullanılabilir?

Gerçek zamanlı izleme, veri toplama terminali ve sensörleri ile istenilen tüm ortamlar için yapılabilir. Üretim tesisleri, atölyeler, Data Centerlar, depo alanları, baz istasyonları, banka şubeleri, ATM'ler ve hastaneler gerçek zamanlı izlemeye ihtiyaç duyulan başlıca alanlardır ve bu ortamlarda sıklıkla tercih edilmektedir.

Belirlenen set değerlerinde, en küçük değişiklikte dahi büyük zararlara sebep olacak alanların başında sağlık kurumları ve soğuk hava depoları gelmektedir. Özellikle aşı ve ilaçların, belirlenen değerlerde muhafaza edilmemesi ve bozulması, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Aynı zamanda soğuk hava depolarında saklanan, sıcaklık ve nem değerlerinin hassas takip edilmesi gereken gıda ürünleri için de ortam koşullarının gerçek zamanlı izlenmesi önem arz etmektedir.

Ulaşımı kolay olmayan ve sıklıkla ziyaret edilmeyen baz istasyonları, ATM'ler ve sistem odalarında yaşanabilecek güç kesintileri, su kaçağı ve izinsiz girişler gibi beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde gerçek zamanlı izleme sayesinde hemen tespit edilebilir ve bildirim alınabilir. Böylece hizmetlerin aksamasının, veri kayıplarının ve güvenlik ihlallerinin önüne geçilebilir.

Gerçek zamanlı izleme ile toplanan veriler, geriye dönük raporlamalar ve analizlerin yapılmasına imkan vererek olası problemler için önceden önlem alınmasını sağlamaktadır.

Cep telefonları ve tabletler gibi mobil cihazları kullanarak gerçek zamanlı bilgi gönderme ve alma, gerçek zamanlı ortam izleme yeteneğini artmıştır. Günümüzde ise fiber optik teknolojisindeki iyileştirmelerle çoklu ölçüm cihazları, fiber optik kablolar ile diğer problar arasında iletişime izin vermektedir.

Retmon Gerçek Zamanlı Veri Toplama ve Ortam İzleme Sistemi

Retmon, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı çözüm paketleriyle gerçek zamanlı veri toplama ve ortam izleme sistemi sunuyor.

Web tarayıcısı ile çalışabilen Retmon Ortam İzleme Sistemi, takip ettiğiniz ortama ait verilere dünyanın herhangi bir yerinden kolayca ulaşmanızı sağlar. Alarm durumlarında ya da ortam parametrelerinin set değerinin dışına çıkılması hâlinde; e-posta, SMS, çağrı, SNMP Trap gibi pek çok yoldan bildirim alabilirsiniz.

Gerçek zamanlı izleme ile sensörlerden toplanan tüm verileri kaydedebilir, raporlama ve analizler için kullanabilirsiniz. İstediğiniz parametrenin, zaman ve lokasyon bazlı raporlarına ulaşabilir, PDF, CSV ve Excel formatında dışa aktarabilirsiniz.

İşletmenizde ortam izleme sistemini nasıl kullanabileceğinize dair demo uygulamamız hakkında bilgi almak için tıklayın.