Geri

Gıda ve Soğuk Hava Depolarında Sıcaklık ve Nem Takibi Nasıl Yapılır?

Gıda ve soğuk hava depolarındaki yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için, sıcaklık ve nem değerlerinin takibi yapılması gerekmektedir. Gıda ve soğuk hava depoları, şoklama kabinleri, fermantasyon kabinleri gibi yerlerin takibi, ürünün güvenliği açısından büyük önem arz eder. İstenen bir ortamın sıcaklığının ve neminin 7/24 izlenmesi ve kayıt altına alınması için Retmon EMS Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi'ni kullanabilirsiniz. Retmon EMS, önem arz eden tüm faktörleri izler, raporlar ve alarm durumunda e-posta, SMS, SNMP Trap veya sesli/ışıklı siren ile alarm bildirimlerini size iletir.

Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik'in, dördüncü bölümündeki Madde 10’un altında A-3 ve D-3 bendinde depoların takibi aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

  • A-3 Gerekli hallerde, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesi için yeterli kapasitede uygun sıcaklık kontrollü işleme ve depolama şartları sağlamalı ve bu sıcaklıkların kalibre edilmiş cihazlarla izlenmesi ve kayıt edilmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanmalıdır.
  • D-3 Gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda saklanmasının gerekli olduğu durumlarda, yeterli kapasitede, sıcaklık kontrollü depolama şartları oluşturulmalı ve bu sıcaklıklar izlenmelidir.

Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz.