Geri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Nedir ?

Kurumların işleyişinin bilgiye dayalı olduğu günümüz koşullarında, bilginin korunması da büyük önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmeler ile paralel olarak, bilginin kontrol edilebilirliği ve güvenliğinin sağlanması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bilgi güvenliğinin sağlanması da bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve işlevinin korunması ile mümkün olmaktadır.

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetimi esaslarının belirlenmesi için oluşturulmuş, uluslararası bir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliğinin işletmeler tarafından nasıl sağlanabileceğini gösterir. ISO 27001'in risk tabanlı yaklaşımı sayesinde; bilginin korunması için doğru yönetim stratejileri, bilgi teknolojileri, prosedürler ve insan kaynakları ile bilgi güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Teknik problemler, siber saldırılar, casusluk veya bilgiyi kötüye kullanım gibi çeşitli durumlardan dolayı, büyük zararlara sebebiyet veren bilgi güvenliği ihlalleri meydana gelmektedir. ISO 27001 standardına uygun olarak hazırlanan bilgi güvenliği yönetim sisteminin hedefi, olası riskleri tanımlamak, detaylı analizlerini yapmak ve öngörülebilir ihlaller için önlemleri belirlemektir.

Büyük ve küçük ölçekli tüm kuruluşlar için ISO 27001 standartlarının uygulanması mümkündür. Özellikle sağlık, kamu, finans ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar için daha önemli bir yere sahiptir. Bunun sebebi oldukça fazla kişisel ve gizli verilere sahip olmalarından dolayı, bilgi güvenliğinin üst seviyede tutulması ihtiyacıdır. Elektrik, petrol, doğalgaz firmaları ve YYS almak isteyen gümrük alanında çalışan firmalar ile e-fatura hizmeti veren firmalar için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi bir ihtiyaçtan öte zorunluluktur.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 27001 standardının uygulanması; işletmelere doğru bilgiye ulaşabilme, bilgi bütünlüğünün korunması, zaman kaybının azalması, riski minimuma indirme, iş sürekliliği, rekabet avantajı gibi faydalar sağlamaktadır.

Kurumların, bilgi güvenliği tehditlerine karşı daha yüksek koruma mekanizmaları geliştirmesine ve olası tehdit durumlarında süreci daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Kişisel verilerin korunmasına oldukça önem verildiği günümüz dünyasında, güçlü bilgi yönetim sistemine sahip kurumlar, rakiplerinden bir adım önde ilerlemektedirler.

ISO 27001 standardı, bilgi gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasının yanında doğru bilgiye erişim konusunda da oldukça yol gösterici olmaktadır.


Retmon Ortam İzleme Sistemleri ile Bilgi Güvenliği Yönetimi

Retmon Ortam İzleme Sistemleri sayesinde; bilgi ve belgelerinizin bulunduğu sistem odası ve depo gibi alanların sıcaklık-nem değerlerindeki değişiklik, UPS durumları, duman, su kaçağı, kapı hareketleri ve IP kamera ile izlenebilmesi gibi alınması gereken önlemleri, tak çalıştır özellikli kablolu sensörler yardımıyla alabilirsiniz.

ISO 27001 standardı kapsamında, bilgi güvenliğinizi sağlayan verilerinizin kontrolünü uzaktan ve tek merkezden yaparak, belirlediğiniz değerlerin dışına çıkması durumunda bildirimler alıp zamanında müdahale yapabilirsiniz. Böylece veri kaybı yaşanabilecek durumlarda önceden müdahale ile bu riski minimuma indirerek bilgilerinizin bütünlüğünü koruyabilirsiniz.