Geri

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir ve UPS Takibi Neden Önemlidir ?

UPS olarak kısaltılan "Uninterruptible Power Supply", kesintisiz güç kaynağı anlamına gelmektedir. Birincil güç kaynağı veya şebeke gücü kesildiğinde, acil durum gücü sağlayan cihazdır.

Herhangi bir kesintisiz güç kaynağının birincil rolü, giriş güç kaynağı arızalandığında kısa süreli güç sağlamaktır. Bununla birlikte, çoğu kesintisiz güç kaynağı birimi aynı zamanda yaygın şebeke güç sorunlarını çeşitli derecelerde düzeltme yeteneğine de sahiptir. Gerilim yükselmesi veya sürekli aşırı gerilim, giriş geriliminde anlık veya sürekli azalma, gerilim düşmesi, şebeke frekansının kararsızlığı, hat üzerinde harmonik bozulma gibi arızlar, güç sorunlarının başlıca sebeplerindendir.

Kesintisiz güç kaynağı, elektrik şebekesinde oluşan ya da oluşabilecek güç kayıplarında, bağlı bulunan cihazların korunmasını da sağlamaktadır. Olası düşük ve yüksek gerilim dalgalanmalarında, faz kayıplarında, zamanı belirsiz kesintiler veya çarpık akımlarda; düzenli ve temiz enerji sunmaktadır.

Kesintisiz Güç Kaynağı Nasıl Çalışır ?

UPS, birincil kaynaktan güç kaybı algıladığında devreye giren bir akü içerir. Kesintisiz güç kaynağı, güç kaybını bildirdiğinde bilgisayarda son kullanıcı çalışıyorsa, üzerinde çalıştıkları verileri kaydetmek ve ikincil güç kaynağı bitmeden önce sistemden çıkmak için zaman sağlar. Tüm güç tükendiğinde, RAM'deki tüm veriler silinmiş olur. Güç dalgalanmaları meydana geldiğinde ise, kesintisiz güç kaynağı bu dalgalanmalara engel olur, böylece bilgisayarların zarar görmemesini sağlar. Bununla birlikte, güç kesintisi nedeniyle üretim ekipmanlarında oluşabilecek zararların önlenmesinde de, kesintisiz güç kaynağının rolü büyüktür.

Çalışma amacı jeneratör ile benzerlik gösterse de farklı bir sisteme ve amaca hizmet etmektedir. Kesintisiz güç kaynağı, jeneratörden farklı olarak kullanım ve tüketim performansını artırabilmektedir. Bununla birlikte, depolama özelliğiyle enerjiyi bütün sistem yerine belirlenen cihazlarda kullanılabilmektedir. Kesintisiz güç kaynağı, her cihazın çalışırken kullandığı enerji frekansına adapte olup, cihazın çalışma frekansıyla eşit konuma getirme özelliğine sahiptir.

Kesintisiz Güç Kaynağının Faydaları Nelerdir ?

Genellikle, beklenmedik bir güç kesintisinin yaralanmalara, ölümlere, ciddi iş kesintilerine veya veri kaybına neden olabileceği bilgisayarlar, veri merkezleri, telekomünikasyon ekipmanı veya diğer elektrikli ekipman gibi donanımları korumak için kesintisiz güç kaynağı kullanılmaktadır.

Kesintisiz güç kaynağının, elektrik enerjisi ile çalışan sistemler için iki temel faydası vardır. Birincisi; sistemde oluşabilecek olumsuz şebeke koşullarına karşı önlem almaktır. İkincisi ise; enerji kesintisi yaşandığında, daha önceden depoladığı enerjiyi belirli bir süre dahilinde sisteme aktararak, sistemdeki acil işlemlerin tamamlanmasına olanak sağlamaktır.

Retmon Ortam İzleme Sistemleri ile Kesintisiz Güç Kaynağının İzlenmesi

Kesintisiz güç kaynağı cihazından veya ana hattan kaynaklanabilecek, kısa ve uzun süreli sorunlara neden olan arızaların, depolanan enerjinin, kullanılan enerji ve sistemde ne kadar kullanıldığının, verimlilik ile alakalı depolanan enerji kaybının ne kadar olduğunun takibini yapmak; hem UPS cihazında oluşabilecek arıza ve sorunları önceden tespit etmenize hem de işletmenizde verimli bir enerji kullanım ağı oluşturmanıza yarar sağlar.

Retmon Ortam İzleme Sistemleri ile kesintisiz güç kaynaklarının anlık durumunu, uzaktan ve tek merkezden takip edebilirsiniz. Böylece, beklenmedik enerji kesintileri ve sunucunun kapatılacağına dair alınan bildirimler sayesinde; veri kayıpları ve süreçlerin aksamasına karşı kolaylıkla önlem alabilirsiniz.