Geri

Data Center PUE Değeri Nasıl Düşürülür?

PUE, data centerlardaki enerji verimliliğinin ölçümü olarak tanımlanabilmektedir ve bir tesisin toplam gücünün, BT ekipmanı güç kullanım düzeyine bölünmesiyle elde edilmektedir. Diğer bir deyişle, data centerların enerji kaynaklarını ne kadar verimli kullandığını gösteren ölçüdür.

PUE veya güç kullanım verimliliği, özellikle son yıllarda data center endüstrisinde oldukça sık duyduğumuz bir terimdir ve data centerlar için oldukça önemlidir.

Data centerlar oldukça fazla miktarlarda enerji tüketmektedirler, bu enerjinin büyük bir kısmı ise BT ekipmanlarına güç sağlamak ve onları soğutmak için harcanmaktadır. Ancak bir tesis, BT altyapısına güç sağlamak için gerekenden daha fazla güç kullanıyorsa, olması gerekenden daha az değer sağlar ve sınırlı enerji kaynağını boşa harcamış olur.

Son yıllarda data center endüstrisi, verimliliği değerlendirmenin bir yolu olarak PUE derecelendirmesini benimsemiştir. Basitçe söylemek gerekirse, PUE puanı yüksek bir data center, olması gerekenden daha fazla enerji tüketen ve daha az verimli olarak nitelendirilmektedir. Bir tesisin PUE puanı düşükse, toplam güç kullanımı BT ekipmanının enerji taleplerine çok daha yakındır ve bu durum daha verimli olduğu anlamına gelmektedir. PUE, 1’den başlayarak değer almaya başlar ve değerin “1” olması verimliliğin %100 olduğunu göstermektedir.

PUE ölçümü 3 seviyede incelenmektedir:

  • 1. seviye: BT yükü, UPS’lerde bulunan ekrana bakılarak ölçülür ve basit PUE ölçümü adı verilen bu yöntem en az ayda bir kez yapılır.
  • 2. seviye: BT yükü, veri merkezlerindeki PDU’ların paneline bakarak ölçülür ve bu işleme orta derece PUE ölçme adı verilir. En az günde bir defa yapılmaktadır.
  • 3. seviye: BT yükü, veri merkezindeki ekipmanlardan bireysel olarak ölçülür. İleri seviye PUE ölçme olarak nitelendirilen bu işlem, en az 15 dakikada bir veya daha sık yapılabildiği gibi, eş zamanlı olarak da yapılabilmektedir.

PUE Değerinin Önemi Nedir?

PUE gibi verimlilik ölçümleri, data center operatörlerinin genel işlemlerini ölçmelerine yardımcı olur; ayrıca verimliliği artıracak fırsatları belirlemelerini sağlar. Ancak PUE yalnızca operatörler için değil, data centter müşterileri için de önemlidir.

Enerji maliyetleri, müşterilerin BT bütçelerine zarar verebilir. Bu nedenle, data center müşterilerinin enerji için ne kadar ücret ödediklerini anlamaları önemlidir. Data center sağlayıcılarının çoğu, gerçek kullanıma göre ücretlendirme yapmaktadır. Ücretler kW/saat cinsinden ölçülür ve müşteri ekipmanını ile tüm veri merkezi için genel maliyetleri içerir. Ek yük, her bir müşteri için birden çok yardımcı program beslemesi, birden çok jeneratör ve birden çok UPS sistemi çalıştırmak gibi öğeleri içerebilir.

Daha düşük bir PUE derecesi, daha verimli bir veri merkezi anlamına gelir ve bu durum hem operatör hem de müşteri için daha düşük işletme maliyetleri anlamına gelmektedir. Mevcut kaynakları boşa harcamadan, gücünü en iyi şekilde kullanan bir data centerın, bakımı ve yönetimi daha az maliyetlidir ve bu tasarruflar müşterilere de yansımaktadır.

Verimsiz tesisler içinse bu durumun tam tersidir. Daha fazla güç gerektiren data centerlar daha yüksek işletme maliyetlerine sahiptir. Bu süreçleri desteklemek için de müşterilerinden daha fazla ücret talep etmek durumunda kalabilmektedirler.

Data Centerlar PUE Değerini Nasıl Düşürebilir?

Data center operatörlerinin, tesis içindeki sıcaklığı yükseltmek de dahil olmak üzere PUE derecelendirmelerini düşürmek için yararlanabilecekleri çeşitli stratejiler vardır.

  • Sıcaklığı biraz daha yüksek ancak yine de güvenli bir seviyeye çıkarmak makinelere zarar vermez ve PUE'yi iyileştirmeye yardımcı olabilir.
  • Sıcak/soğuk koridorun korunması da oldukça faydalıdır. Bu düzenleme, makinelerin soğutulması için tesise pompalanan soğuk havanın, bilgisayar ekipmanı tarafından oluşturulan sıcak hava ile karışmamasını sağlar. Bu sadece soğutmayı daha verimli bir süreç haline getirmekle kalmaz, aynı zamanda sistem tarafından kullanılan gücün azaltılmasına da yardımcı olur.
  • Soğutma sistemleri, bir data centerdaki en fazla enerji yoğunluğuna sahip sistemlerden biridir ve bir tesisteki güç kullanımının %30'unu oluşturur. Bu nedenle, serbest hava soğutma ile bu sisteme olan bağımlılığı olabildiğince azaltmak önemlidir.
  • Tesisin bulunduğu yere bağlı olarak, alan daha soğuk bir iklime sahip olabilir ve bu da soğutma için dışarıdaki havanın kullanıldığı bir serbest hava soğutma yaklaşımına iyi bir katkıda bulunabilir.
  • Yüksek verimli UPS sistemleri kullanmak ve gereksiz voltaj dönüştürme aşamalarını ortadan kaldırmak da güç kaybını azaltmaktadır. Bu güç kaybı ısıya dönüştüğü için soğutma yükünü de azalmakta, bu da daha fazla tasarruf anlamına gelmektedir.
  • Sunucu yayılımı, düzensiz kablolama ve kötü sunucu yerleşimi de PUE performansını belirlemede en önemli iki faktör olan güç dağıtımını ve soğutma verimliliğini etkileyebilmektedir.

Sanallaştırma teknolojisi, PUE puanları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Her ne kadar yüksek yoğunluklu sunucuların ev sahibi olduğu sanal makine örneklerini tipik bir sunucudan daha fazla güç tüketseler de dengeli olarak sanallaştırma, data centerların daha az gerçek makinede daha fazla istemciyi barındırmasını sağlar ve bu da enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

Daha fazla kuruluş dijital dönüşümünü sağlarken ve ürünlerini sunmak için giderek daha fazla teknolojiye güvenirken, data centerlara olan talebin yakın zamanda düşmesi olası görünmüyor.

Birkaç temel uygulamayı benimseyerek, data centerlarda enerji verimliliğini yükseltmek ve PUE değerlerini düşürmek oldukça mümkün.

Retmon DCIM çözümünün sunduğu Rule Editor modülü ile işletmenize ait PUE değerine kolayca ulaşabileceğiniz ve enerji verimliliği politikanızı belirlemek için, enerji tüketimlerinize ait tüm verileri anlık olarak kontrol edebileceğiniz çözümlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.