Geri

Sağlık Sektöründe Sıcaklık ve Nem Takibi Nasıl Yapılır?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı'nın yayınladığı Sağlıkta Kalite Standartları Yönetmeliği'nde; hastaneler, tıp merkezleri ve ameliyathaneler için ısı ve nem takibi gerekliliğinin bir kısmı aşağıdaki gibi belirtilmektedir:

  • Ameliyathanede, sıcaklık ve nem değerleri izlenmelidir.
  • Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulmalıdır.
  • Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.
  • Alanlara göre uygun sıcaklık ve nem aralıkları belirlenmeli, sıcaklık ve nem takipleri yapılarak sürekli izlenmelidir.
  • Kan dolapları, dondurucu ve çalkalayıcıların sıcaklık takipleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Uygun sıcaklık koşullarının sağlanamadığı durumlara yönelik uyarı sistemleri bulunmalıdır.
  • Yoğun bakım odalarının ideal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır. Yoğun bakım odasının sıcaklığı 22-28°C arasında, bağıl nem oranı %30-%60 arasında ayarlanabilir olmalıdır.