Geri

Veri Toplama Terminali Nedir?

Veri toplama terminali

Herhangi bir sensörden direkt olarak veya x bir donanım ile ilgili protokolleri kullanarak verileri özerk olarak kaydeden, saklayan elektronik bir cihazdır.

Veri Toplama Terminali hemen hemen her endüstride çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıcaklık en sık ölçülen parametredir ve aynı zamanda en sık kaydedilen parametredir. Darbe, duman, kapı, siren, nem, voltaj ve hava kalite gibi sensörlerden verileri depolayarak merkezi izleme yazılımı üzerinden geriye dönük oluşan hataları belirleme, izleme, raporlama, analiz etme kolaylığı oluşturur.


Veri Toplama Terminali Kullanım Alanları

Veri Toplama Terminalinin kullanım alanları farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar ölçüm şekillerine göre belirlenmektedir. Veri Toplama Terminalinin kullanım alanlarından genel olarak bahsetmek gerekirse, fabrikaların yanı sıra soğuk hava depoları, nem ölçümüne ihtiyaç duyulan alanlar, sıcaklık değişiminin sürekli takip edilmesi gereken alanlar, basınç değişiminin sürekli takip edilmesi gereken alanlar ve gaz cinsinin takip edilmesi gereken alanlar olarak adlandırabiliriz.

Veri Toplama Terminallerinin 3 Temel Özelliği

Veri Toplama Terminalinin tüm kullanım alanlarında yapması gereken üç temel özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri veri kaydedicidir. Veri kaydetme özelliği ile adı üzerinde ölçüm yapılan alanlarda verilerin izlenmesi anlamına gelir. Bir diğer özellik ise izlenen verilerin kayıt altına alınması özelliğidir. Kayıt altına alma işlemi, kullanım alanlarına göre dijital belleğe alma şeklinde yapılabilir. Son özellik ise kayıt altına alınan verilerin genel olarak bir alanda toplamaktır. Bunlara pratik uygulamalı veri dizileri de denmektedir.