Konzek Retmon DCIM Ortam İzleme Sistemi

Data Center & Altyapı İzleme Sistemleri

Retmon DCIM, Data Centerlardaki belirli parametrelerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini ve belirlenen eşik değerlerinin dışına çıkıldığında bildirim gönderilmesini sağlayan; data centerların durumuna ilişkin detaylı içgörüler sunan çözüm paketidir.

  • Data Center işleyişlerinin analiz ve yönetimini sağlar.
  • Farklı bölümlerdeki ortamların sıcaklık haritası, nem haritası, UPS durumları, klima faaliyetleri, anlık enerji durumlarının raporlanmasını, online olarak izlenilmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

Data Center Varlık Yönetimi, Kablo Yönetimi, İş Emri Takibi, Değişim Yönetimi gibi modülleriyle gelişmiş yönetim sistemi oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Tüm platformlardan erişilebilmesi için standart bir web tarayıcı üzerinden yönetilebilmektedir. Güvenlik geçiş sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, enerji odası yönetim sistemleri gibi Data Center’lar için hayati önem taşıyan tüm sistemlere entegre olabilir. Bu sistemlerin tek merkezli izlenmesine ve acil durum planları yapılmasına olanak sağlar. Retmon DCIM sistemi SNMP, Modbus RTU ve TCP’yi destekler, protokol eklenti desteği sayesinde özel protokoller de eklenebilir.

Konzek Retmon çözümlerimizin işletmenizde nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi almak için tıklayın.

Modüller

Tüm modüllerimizi karşılaştırın.


Çoklu Arayüz Ekranı
Isı Haritası
Sıcaklık Dağılım Haritası
Nem Dağılım Haritası
Kamera
Lokasyon
Kural Editörü
Alias Editor
Görselleştirme
PUE
Grafiksel İzleme
Trend
Histogram
Scatter Plot
Alarm Yönetimi
Basic Alarms
Advanced Alarms
Veri Toplama Servisleri
SNMP
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
IP Monitor
OPC UA
Tarihsel Veri Depolama Servisleri
Raporlama Servisleri
Web Uygulamaları
Kullanıcı Yönetimi
Kural & Bildirim Yönetimi
Varlık Yönetimi
Değişim Yönetimi
Enerji Yönetimi
Tüketim Yönetimi
Bakım & Servis Yönetimi
Görev Yönetimi
Kablo Yönetimi
: Mevcut
: Yok
: Opsiyonel