Konzek Retmon IoT Ortam İzleme Sistemi

Nesnelerin İnterneti

Retmon IoT (Internet of Things), üretim alanlarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve raporlamasını sağlamak için geliştirilmiş IIoT destekli çözümdür. Üretimi etkileyen parametreleri ait verilerin toplanması ve analiz edilmesi için gerekli araçları sunar.

Üretim sahalarında bulunan endüstriyel cihazların (Kiosk, CNC tezgah vb.) sıcaklık, nem, duman, voltaj, darbe gibi parametrelerinin takibinin yapılması, verilerin analiz edilmesi, kurallara bağlı olarak alarm üretilmesini sağlamaktadır.

Üretim performansını etkileyen ortam verilerinin toplanmasında ve parametrelerin izlenmesinde, kalite ve üretim problemlerinin analiz edilmesinde ve sorunların tespit edilmesinde IIoT'yi kullanan oldukça etkili bir araçtır. Retmon IoT, üretim sahasından toplanan veriler ile Big Data'yı oluşturur ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) projelerinde kullanılmak üzere gerekli olan verileri de sağlamış olur.

İstenilen periyotlar ve zaman aralıkları için verilerin analizi sağlayan araçları sayesinde, üretimi etkileyen tüm parametrelerin detaylı bir şekilde raporlanmasını ve analizler yapılmasını sağlamaktadır. Yüksek hızda veri okuyabilen haberleşme protokolleri ile izlenen verilerindeki en küçük değişimi bile kayıt altına alır.

Retmon IoT ile işletmelerin farklı lokasyonlardaki tesisleri, standart bir web tarayıcısı üzerinden merkez ofisten ya da istenilen bir lokasyondan izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir. Bununla birlikte, üretim hattında ya da depo alanlarında oluşabilecek alarm durumları için ilgili kişilere e-posta, SMS ya da çağrı yoluyla bildirim sağlanmaktadır.

Konzek Retmon çözümlerimizin işletmenizde nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi almak için tıklayın.

Modüller

Tüm modüllerimizi karşılaştırın.


Çoklu Arayüz Ekranı
Isı Haritası
Sıcaklık Dağılım Haritası
Nem Dağılım Haritası
Kamera
Lokasyon
Kural Editörü
Alias Editor
Görselleştirme
PUE
Grafiksel İzleme
Trend
Histogram
Scatter Plot
Alarm Yönetimi
Basic Alarms
Advanced Alarms
Veri Toplama Servisleri
SNMP
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
IP Monitor
OPC UA
Tarihsel Veri Depolama Servisleri
Raporlama Servisleri
Web Uygulamaları
Kullanıcı Yönetimi
Kural & Bildirim Yönetimi
Varlık Yönetimi
Değişim Yönetimi
Enerji Yönetimi
Tüketim Yönetimi
Bakım & Servis Yönetimi
Görev Yönetimi
Kablo Yönetimi
: Mevcut
: Yok
: Opsiyonel